Sprejeti interventni zakoni

Objavljamo tri interventne zakone, ki jih je včeraj sprejel državni zbor. Veljali bodo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

  1. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.
  2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
  3. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvaldovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19).