Predstavitev Regijske garancijske sheme (RC Novo mesto)

Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom Ribnica razpisuje garancije za bančna posojila v sklopu Regijske garancijske sheme za regijo JV Slovenija (RGS).

Predstavitev sheme in možnosti zapiranja finančne konstrukcije projekta s sredstvi RGS vam bo predstavnica Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. predstavila 21. 2. 2018 ob 11.00 po zaključku informativnega dne za 7. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest.

Predstavitev je namenjena vsem, ki se na 7. javni razpis nameravajo prijaviti in tudi vsem ostalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo ugodno financiranje.

Prosimo, da svojo morebitno udeležbo potrdite na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.