Poziv inšpektorata za delo glede dela na domu

Objavljeno: Inšpektorat za delo, 16. 3. 2020, www.gov.si

Inšpektorat za delo vljudno naproša delodajalce, da o nameravanem organiziranju dela na domu obvestijo inšpektorat za delo po elektronski pošti na naslov: prijave.irsd@gov.si.

Obvestilo o nameravanem delu na domu pošljite po elektronski pošti, in sicer na naslov: prijave.irsd@gov.si.

Obvestilo naj vsebuje:

  • poimenski seznam delavcev,
  • skupno število delavcev, katerim je odrejeno delo na domu,
  • kakšno delo opravljajo delavci,
  • kje opravljajo delo in
  • koliko časa je predvideno opravljanje dela na domu.