Podaljšano javno povabilo in razširjena ciljna skupina za hitrejši vstop mladih na trg dela

ZRSZ je objavil podaljšanje javnega povabila za hitrejši vstop mladih na trg dela. Odprto je do porabe sredstev, po novem najdlje do 31. marca 2024.

Ravno tako so razširili ciljno skupino za subvencionirano zaposlitev: odslej se vanjo lahko vključijo brezposelni mladi do 29. leta starosti.

Javno povabilo omogoča delodajalcem pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 EUR za zaposlitev mladih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in še niso dopolnili 30 let.

Z javnim povabilom delodajalce spodbujamo k trajnejšemu zaposlovanju brezposelnih mladih. Delodajalci morajo z izbranimi kandidati skleniti delovno razmerje za nedoločen čas. Ohraniti ga morajo najmanj 18 mesecev brez prekinitve.

Novozaposlenemu morajo zagotoviti mentorstvo. Tako novozaposleni kot mentor se morata v času vključitve usposabljati pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 pedagoških ur, zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih elektronsko na Portalu za delodajalce. Kandidirajo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje za prijavo, podrobneje opredeljene v javnem povabilu.