SPOT Svetovanje JV Slovenija

RIC Bela krajina se je skupaj s konzorcijskimi partnerji, Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o. in OOZ Novo mesto, prijavil na Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk SPOT – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje - za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz celotne regije, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi ter izboljšanje podjetniške kulture.

Sedež SPOT JV Slovenije je v prostorih RC Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, kjer delajo štirje podjetniški svetovalci.Storitve svetovanja se izvajajo na sedežu SPOT na Ljubljanski c. 26, Novo mesto in na sedežih konzorcijskih partnerjev (RIC Bela krajina) kot v podjetjih na terenu, tudi v vseh treh belokranjskih občinah.

S 1. 3. 2018 so pričeli z izvajanjem aktivnosti, katere zajemajo:
  • svetovanja potencialnim in obstoječim podjetnikom,
  • registracija novih podjetij ter opravljanje sprememb podjetij preko portala eVEM,
  • organizacija različnih podjetniških delavnic in usposabljanj
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z mreženjem subjektov podpornega okolja v regiji
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti za mala in srednja podjetja
  • sooblikovanje nacionalnega podpornega okolja za potencialne podjetnike in mala ter srednja podjetja preko agencije SPIRIT
V Showroomu regije na sedežu SPOT točke v prostorih RC Novo mesto pa se bodo predstavljala regijska podjetja.
SPOT svetovanje JV Slovenija bo na voljo vsak delovnik med 8.00 in 14.00, ob sredah do 18h. Prav tako pa nudijo tudi mobilna svetovanja na sedežu podjetja in v prostorih RIC Bela krajina, vse po predhodnem dogovoru oziroma najavi (Tel.: 07 337 29 84).
Svetovalci:

Uradne ure: Od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00, sreda od 8:00 do 18:00

Lokacija: Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (TPC Hedera, 3. nadstropje)

SISTEM SPOT, SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA

Sistem SPOT je vladni strateški projekt, ki ga izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Sistem SPOT sestavljajo štirje nivoji:

1. Portal

Portal spot.gov.si je uradna spletna stran sistema SPOT. Gre za dosedanji eVEM portal, ki je državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo. Portal zasleduje cilj združevanja storitev po načelu vse na enem mestu za poslovne subjekte.

2. SPOT Registracija

Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo »registracijske« (fizične) točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za obstoječe točke VEM (v bodoče SPOT Registracija), kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke, ki jih omogoča portal spot.gov.si.

3. SPOT Svetovanje

Tretji nivo sistema SPOT predstavljajo regijske točke SPOT svetovanje, ki poleg pomoči pri registracijskih postopkih nudijo strokovno pomoč z različnih področij v obliki informiranja/svetovanja, organizacije delavnic in usposabljanj za potencialne podjetnike in podjetnike, izmenjave dobrih praks in predstavitve globalnih trendov, regionalno povezovanje… Točke SPOT Svetovanje nudijo bistveno širši vsebinski obseg storitev, ki je potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.

4. SPOT Global

Četrti nivo je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022.