Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k vpisu v bazo potencialnih dobaviteljev

Vir in informacije: Delo, 19. 2. 2018, www.delo.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v zadnjih letih na sedežih večjih tujih podjetij (koncernov) uspešno organizirala tako imenovane dneve slovenskih dobaviteljev (Slovene Supplier's Dau) iz različnih sektorjev oziroma predstavitve slovenskih proizvajalcev izdelkov in storitev.

Zaradi pozitivnih izkušenj in dobrega odziva slovenskih podjetij bo agencija podobne dogodke organizirala tudi v prihodnje.

Tuja podjetja pri načrtovanju in nadaljnjih dogovorih o konkretnih predstavitvah slovenskih dobaviteljev od nacionalne agencije večinoma pričakujejo predhodno posredovan seznam potencialnih dobaviteljev. Zato bo agencija pripravila seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo.

Podjetja vabljena k vpisu na omenjeni seznam.

Elektronsko prijavnico v angleškem jeziku in priloženi vprašalnik je treba izpolniti najpozneje do 1. marca 2018.

Več informacij