INFORMATIVNI DAN - 7. JAVNI RAZPIS POKOLPJE

Za potencialne prijavitelje na Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019 bo organiziran informativni dan na dveh lokacijah, z enako vsebino, in sicer:

 • V ČRNOMLJU, v sredo, 21. februarja 2018, ob 9.30 uri, v prostorih RIC Bela Krajina Ul. Heroja Stariha 19, Črnomelj (II. nadstropje, soba 418).
 • V KOČEVJU, v ponedeljek, 26. februarja 2018,ob 9.30.00 uri, v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a, Kočevje

Program:

 • Kratka predstavitev izvajanja projektov po sedanjih razpisih; zapleti
 • Posebnosti 7 JR Pokolpje (način prijave in roki, upravičeni stroški)
 • Kako in kdo naj pripravi vlogo
 • Vprašanja

Udeležence prosimo, da si pred prihodom v celoti preberejo razpisno dokumentacijo in pregledajo razpisne obrazce ter da natisnjeno verzijo, če želijo, prinesejo s seboj. Gradiva na seminarju ne bo mogoče dobiti. Informativni dan ni namenjen branju razpisne dokumentacije.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijave posredujte (obvezno zaradi organizacije) na naslov gp.mgrt@gov.si, v zadevi navedite obvezno "Informativni dan 7 JR Pokolpje":

 • za Črnomelj vključno ponedeljka, 19. 2. 2018, do 11. ure ,
 • za Kočevje do vključno četrtka, 22. 2. 2018, do 11. ure.

Ob prijavi navedite:

 • lokacijo (Črnomelj ali Kočevje), kamor nameravate priti,
 • ime in priimek ter naziv podjetja, kjer je zaposlena oseba, ki se bo udeležila informativnega dneva,
 • kaj vas posebej zanima (ni obvezno).