FURS izdal spremembo brošure za sobodajalce

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 15. 4. 2019, www.findinfo.si

FURS je izdal spremembo dokumenta - Brošura za sobodajalce - fizične osebe (Podrobnejši opis), z dopolnitvijo glede obveznost obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost, ter obveznega zavarovanja.