Delavnica - »Promocija zdravja na delovnem mestu in kako preprečiti trpinčenje (mobing) na delovnem mestu?«

Datum: 4. marec 2020, od 11. do 14. ure

Kraj: v prostorih Območne Obrtno-Podjetniška zbornice Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

Vabljeni da se pravočasno prijavite na delavnico, ki jo izvaja Inšpektorat Republike Slovenije

 1. tema delavnice: Promocija zdravja na delovnem mestu
 • kaj prinaša institut promocija zdravja po ZVZD-1
 • kaj vse je promocijo zdravja na delovnem mestu
 • dobro počutje na delovnem mestu
 • rezultati raziskav na področju promocije zdravja
 • primer programa promocije zdravja na delovnem mestu
 • kako prepričati vodstvo

(predavanje izvaja: mag. Mladen Markota, dr. med.)

 1. tema delavnice: Kako preprečiti trpinčenje (mobing) na delovnem mestu?
 • kaj je in kaj ni trpinčenje (pravne podlage, ki urejajo prepoved trpinčenja),
 • kdo odgovarja za trpinčenje na delovnem mestu,
 • kje se pojavlja največ trpinčenja,
 • posledice trpinčenja za kolektiv in delodajalca,
 • dobre in slabe prakse preventive pred trpinčenjem na delovnem mestu,
 • načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu,
 • kako ravnati, da do trpinčenja ne pride

(predavanje izvaja: Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica)

Več

Udeležbo na brezplačni delavnici lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice) ali
 • po telefonu na telefonsko številko: (01) 320 53 87.