Brezplačno usposabljanje - "Davčni postopek v praksi"

»Davčni postopek v praksi in zahtevnejši primeri ter sodna praksa obračuna davka od dohodka pravnih oseb«, Novo mesto

Datum: 14. in 21. maj 2019, od 12. do 16. ure

Kraj: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, Novo mesto

Davčni postopek in sam Zakon o davčnem postopku sta v davčni praksi izrednega pomena, pa čeprav iz prakse to ni neposredno razvidno, saj je večji poudarek na posameznih zakonih o obdavčenju (ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1….) davčni postopek pa je nekje v ozadju. Za poznavanje pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja posameznih davščin je zelo pomembno tudi poznavanje davčnega postopka, ki posega na vse vrste davščin, kot tudi določa temelje vodenja različnih davčnih postopkov s strani Finančne uprave RS.

Program usposabljanja:

  1. Splošno o davčnem postopku in predstavitev ZDavP-2 po posameznih poglavjih
  2. Davčni postopek
  3. Davčni nadzor
  4. Davčna izvršba
  5. FURS kot prekrškovni organ (kazni po Zakonu o davčnem postopku)
  6. Aktualna tolmačenja in sodna praksa

Predavateljica: Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o..

Več

Usposabljanje v trajanju 10 šolskih ur (2 x 5 šolskih ur) je za udeležence brezplačno.

Prijave: Prijavite se lahko do petka, 10. 5. 2019 preko spletne prijavnice. Zaradi omejenega števila mest je prijava in prisotnost na obeh delih usposabljanja obvezna.

Dodatne informacije: Breda Koncilja, Tel: 051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si.