12. Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

12. Javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja 12. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah:

  • Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj
  • TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj
  • Stara lekarna, Kolodvorska 23A, Črnomelj

Predmet poziva je sprejem pravnih oseb v redno članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.

S pozivom omogočamo najem:

  • 1 pisarniškega prostora v enoti Stratus
  • 2 pisarniških ter 1 proizvodnega prostora v enoti TRIS Kanižarica
  • 1 pisarniški prostor v enoti Stara lekarna

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 7. junij 2019. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si).

Razpisna dokumentacija in ostali dokumenti so dostopni tudi na spletni strani podjetniškega inkubatorja.