List of companies in the Pokolpje region

List of companies currently operating in the Pokolpje region

VAROVANJE GALEKOM, d.o.o.

http://www.galekom.si/

VETERINARSKA AMBULANTA ČRNOMELJ, d.o.o.

http://www.veterinacrnomelj.si

VOBENCA, upravljanje z gozdovi, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

http://www.vobenca.si

WEST TRANSPORT, prevozništvo v mednarodnem in domačem prometu, d.o.o.

https://www.westtransport.si/

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ, zavarovalno zastopanje, d.o.o.

http://www.zav.luic.si/