List of companies in the Pokolpje region

List of companies currently operating in the Pokolpje region

PROVERB, Tina Kočevar Donkov, s.p.

http://www.proverb.si

RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje

http://www.recinko.si/

REKLAMNA AGENCIJA OMEGA, Andreja Milavec, s.p.

http://www.belokranjec.si/

REKREACIJA GAJ, družba za rekreacijo in turizem, d.o.o.

http://www.rekreacijagaj.si

REKREATIVNI CENTER SIMON, Simon Tomec, s.p.

http://www.rcsimon.si/

SABI ŠPORT, Sabina Gosenica s.p.

http://www.triumfator.si

SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje, d.o.o.

http://sapo.si

SEK, proizvodnja embalaže, d.o.o.

http://sek-emb.si/index2.html

Servis VAKO, servis in montaža hladilne tehnike, d.o.o.

http://www.servis-vako.si/

SERVISIRANJE ELEKTRONSKIH STROJEV IN NAPRAV NA TERENU, Silvester Jakša, s.p.

http://jaksa-automation.com/

SITOMAT, družba za posredovanje, organizacijo in trgovino, d.o.o.

http://www.sitomat.si

SKAN INVEST, fasaderstvo, prodaja in pakiranje prehranskih izdelkov, d.o.o.

http://www.fasaderstvo-skan.si/

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

http://www.sidg.si

SMART UP izobraževalne, promocijske, spletne, digitalne in poslovne storitve MARTIN TEŽAK s.p.

http://www.tezak-martin.si/

smartMELAMINE, podjetje za proizvodnjo melaminskih flisov, d.o.o.

http://www.smartmelamine.com/

SMITHERS-OASIS ADRIA, d.o.o.

http://www.oasisfloral.eu/

STARMONT, montaža, servis, trgovina, d.o.o.

http://www.starmont.si

STARPLAST, strojegradnja in predelava plastičnih mas Semič, d.o.o.

http://starplast.si/

STATUS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Metlika, d.o.o.

https://www.status.si/

ŠIVILJSTVO SIMČIČ, Tanja Simčič, s.p.

http://www.siviljstvo-tanja.si

ŠOLA ODLIČNOSTI, Nevenka Dautanac, s.p.

http://www.solaodlicnosti.si/

TGK, Telekomunikacije, gradnje, konstrukcije, d.o.o.

http://www.tgk-si.com/

TGS TRANSPORT Podjetje za trgovino, gostinstvo in prevoze, d.o.o.

http://www.tgstransport.si/

TOMPLAST, predelava termoplastov, d.o.o. - podružnica Semič

http://www.tomplast.si/

TORS, Nataša Maver, s.p.

http://www.tors.si