ADRIA DOM, proizvodnja mobilnih domov, d.o.o.

ADRIA DOM, proizvodnja mobilnih domov, d.o.o.

Adria Dom kot del skupine Adria proizvaja in trži mobilne hiše ter visokokakovostne šotore za glampiranje. V zadnjih desetih letih je podjetje z uporabo tehnološko naprednih proizvodnih postopkov izdelala že več kot 13.000 enot, ki nenehno presegajo pričakovanja kupcev. Podjetje, na letni ravni beleži 10-odstotno rast prodaje, je samo v pretekli sezoni izdelalo več kot 1500 mobilnih hiš. Večino, tj. kar 90 % vseh proizvodov, izvozijo v Italijo, Nemčijo in Švedsko ter na Hrvaško in Madžarsko. Vsako leto se odpirajo tudi nove priložnosti na tujih trgih.

Glavne konkurenčne prednosti podjetja vključujejo strokovno znanje, timsko delo, inovativnost, visokokakovostne izdelke, izkušnje, sodelovanje v sami skupini Adria in lokacija proizvodnje, ki je zelo pomembna pri vstopu na tuje trge. Podjetje konkurenčne prednosti obravnava zelo resno, zato posveča veliko pozornosti usposabljanju zaposlenih, posebej strokovnjakov s področja razvoja.

Leta 2015 je blagovna znamka Adria praznovala dotlej najpomembnejšo prelomnico, tj. 50 let uspešnega delovanja, razvoja in obstoja na trgu. Obletnico so obeležili s prenovljeno podobo blagovne znamke, ki se odraža tudi v premišljeni zasnovi novega logotipa družbe Adria. Poslanstvo, vizija in vrednote družbe Adria temeljijo na različnih vidikih našega vsakdanjega življenja. Družba, ki sledi svoji viziji in 50-letni tradiciji znanja, vzpostavlja sinergijo tudi v skupini Adria. To dosega tako, da deli primere dobre prakse ter izboljšuje prednosti podjetja in kakovost izdelkov z inovativnimi in funkcionalno tehnološkimi rešitvami.

V letu 2017 je podjetje nadaljevalo z rastjo in razvojem obstoječim izdelkov. V letu 2018 bo predstavilo nove, inovativno zasnovane izdelke v skladu s pametno oblikovno vizijo, poimenovano »zasnovano z namenom«. Pri obeh linijah izdelkov, tako pri mobilnih hišah kot glamping šotorih, si bomo še naprej prizadevali za sodoben način preživljanja prostega časa in trženjem visokokakovostnih izdelkov z dodano vrednostjo za poslovne uporabnike.

Vizija podjetja je razvoj inovativnih, visokokakovostnih izdelkov ter krepitev svojega položaja vodilnega ponudnika v jugovzhodni Evropi s ciljem, da postane eden vodilnih akterjev v vsem evropskem prostoru. Podjetje želi, da bi kupci uživali v udobju in si tako zagotovili visokokakovostno bivanje v naravi. To je mogoče doseči le z razvojem slehernega posameznika v podjetju, ki s tem postane izkušen proizvajalec, čigar delo presega pričakovanja strank, in s krepitvijo dolgoročnih poslovnih odnosov ter partnerstev, zlasti na področju dobave in trženja.

Zaposleni so ključni dejavnik uspeha pri dolgoročnem razvoju družbe, zato Adria Dom vedno deluje v skladu z interesi svojih delavcev. Z usposabljanji in delavnicami jim zagotavlja nenehno osebno in poklicno rast. Zaposleni lahko tako pridobijo nova znanja, s katerimi spodbujajo svojo poklicno in osebnostno rast. V družbi Adria Dom smo osredotočeni na ustvarjanje delovnega okolja, v katerem so vsi zaposleni tako strokovno kot čustveno predani osebnim ciljem in ciljem družbe.