Challenges of economic development

Challenges of economic development

Med 20. in 21. majem 2013 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenija, Zbornice osrednjeslovenske regije in Slovenskega združenja za projektni management potekal dogodek Izzivi gospodarskega razvoja - Inovativni projektni management. Dogodka smo se udeležili tudi predstavniki RC Kočevje Ribnica d.o.o. in RIC Bela Krajina. Na dogodku smo na stojnici in v okviru okrogle mize Srečanje županov regije JV Slovenija in razvojnega partnerstva 3.a. razvojne osi predstavili program Pokolpje ter možnosti in ugodnosti, ki jih območje Pokolpja ponuja za obstoječa in nova podjetja.